In het kader hierboven worden foto's getoond uit de serie : "Groeten uit ..."
In dit kader Groeten uit Groeningen, Vierlingsbeek en Maashees.

Extra informatie  Groeningen
                           Vierlingsbeek
                                Maashees
 
=============================================================.


Overzicht Vergaderingen in de Gemeente Boxmeer

 

De vergadercultuur voor de gemeenteraad is opgebouwd uit 8 perioden over 2017, over het jaar verdeeld. In onderstaand overzicht treft U deze perioden aan met alle in en outs voor de gemeenteraadsleden, burgerraadsleden maar ook voor alle inwoners van Boxmeer want alle bijeenkomsten zijn openbaar. Daarnaast zijn toegevoegd de data voor de achterbanvergaderingen van de LOF en de overleg bijeenkomsten.

Een overzicht van alle bijeenkomsten voor van de politieke agenda vindt U in dit document


2017 Vergaderschema 2017 Raad Boxmeer.xls 
Periode 1:


09.01.17:   LOF Oeffelt,                           19.30 uur MFC Kleppenburg

10.01.17:   LOF Beugen,                         19.30 uur MFC 't Kruispunt

10.01.17:   LOF Rijkevoort,                     20.00 uur dorpshuis De Poel

11.01.17:   LOF burger -en raadsleden,   19.30 uur Gemeentehuis  Boxmeer

19.01.17:  Thema avond

26.01.17: Thema avond

07.02.17: Commissie                               19.30 uur Gemeentehuis Boxmeer

07.02.17; Voorbespreking Raadsvergadering raadsleden aansluitend  coalitieoverleg

09.02.16: Raadsvergadering                   19.30 uur Gemeentehuis Boxmeer


De Thema avonden zijn gereserveerd: invulling wordt maandelijks door de agendacommissie bepaald

Commissivergadering: indien er veel vergaderstukken zijn, wordt er een commissie ingepland op woensdag

Thema avonden zijn vooral voor activiteiten en samenkomsten Land van Cuijk: Regieteam / Themabijeenkomsten / Raadsconferenties / Raadexcursie

   
Periode 2:


20.02.17: LOF Oeffelt,                             19.30 uur MFC Kleppenburg

21.02.17: LOF Beugen,                           19.30 uur MFC 't Kruispunt

21.02.17: LOF Rijkevoort,                       20.00 uur dorpshuis De Poel

22.02.17:LOF burger -en raadsleden,   19.30 uur Gemeentehuis  Boxmeer

23.02.17:   Thema avond   

     

27 en 28 februari 2017  Carnaval

1, 2 en 3 maart Krokusvakantie  

               

09.03.17:    Thema avond      


15.03.17:  Landelijke verkiezingen

                  

16.03.17: Commissie                               19.30 uur Gemeentehuis Boxmeer

21.03.17: Voorbespreking Raadsvergadering raadsleden aansluitend  coalitieoverleg

23.03.17: Raadsvergadering                   19.30 uur Gemeentehuis Boxmeer

 

De Thema avonden zijn gereserveerd: invulling wordt maandelijks door de agendacommissie bepaald

Commissivergadering: indien er veel vergaderstukken zijn, wordt er een commissie ingepland op woensdag

Thema avonden zijn vooral voor activiteiten en samenkomsten Land van Cuijk: Regieteam / Themabijeenkomsten / Raadsconferenties / Raadexcursie

Periode 3:


03.04.17: LOF Oeffelt,                             19.30 uur MFC Kleppenburg

04.04.17: LOF Beugen,                           19.30 uur MFC 't Kruispunt

04.04.17: LOF Rijkevoort,                       20.00 uur dorpshuis De Poel

05.04.17: LOF burger -en raadsleden,   19.30 uur Gemeentehuis  Boxmeer

13.04.17: Thema avond


16.04.17: 1e Paasdag

17.04.17: 2e Paasdag


20.04.17:Thema avond


24 april t/m 5 meivakantie

26 april: lintjesregen

27 april: Koningsdag


10.05.17: Commissie?                           19.30 uur Gemeentehuis

11.05.17: Commissie                              19.30 uur Gemeentehuis

16.05.17: Voorbespreking Raadsvergadering raadsleden aansluitend  coalitieoverleg

18.05.17: Raadsvergadering                  19.30 uur Gemeentehuis Boxmeer


25.05.17: Hemelvaart

 

De Thema avonden zijn gereserveerd: invulling wordt maandelijks door de agendacommissie bepaald

Commissivergadering: indien er veel vergaderstukken zijn, wordt er een commissie ingepland op woensdag

Thema avonden zijn vooral voor activiteiten en samenkomsten Land van Cuijk: Regieteam / Themabijeenkomsten / Raadsconferenties / RaadexcursiePeriode 4:

01.06.17:  Thema avond


04.06.17: 1e pinksterdag

05.06.17: 2e pinksterdag


06.06.17: LOF Oeffelt,                             19.30 uur MFC Kleppenburg

06.06.17: LOF Beugen,                           19.30 uur MFC 't Kruispunt

06.06.17: LOF Rijkevoort,                       20.00 uur dorpshuis De Poel

07.06.17: LOF burger -en raadsleden,   19.30 uur Gemeentehuis  Boxmeer

07.06.17: Thema avond

15.06.17:  Thema avond

22.06.17: Thema avond

28.06.17: Commissie?     19.30 uur Gemeentehuis Boxmeer

29.06.17: Commissie      19.30 uur Gemeentehuis Boxmeer

04.07.17: Voorbespreking Raadsvergadering raadsleden aansluitend  coalitieoverleg

06.07.17: Raadsvergadering                   19.30 uur Gemeentehuis Boxmeer


17 juli t/m 25 augustus zomerreces 

 

De Thema avonden zijn gereserveerd: invulling wordt maandelijks door de agendacommissie bepaald

Commissivergadering: indien er veel vergaderstukken zijn, wordt er een commissie ingepland op woensdag

Thema avonden zijn vooral voor activiteiten en samenkomsten Land van Cuijk: Regieteam / Themabijeenkomsten / Raadsconferenties / Raadexcursie17 juli t/m 25 augustus zomerreces

---------


Periode 5:

28.08.17: LOF Oeffelt,           19.30 uur MFC Kleppenburg

29.08.17: LOF Beugen,         19.30 uur MFC 't Kruispunt

29.08.17: LOF Rijkevoort,       20.00 uur dorpshuis De Poel

30.08.17: LOF burger -en raadsleden,   19.30 uur Gemeentehuis  Boxmeer

06.09.17: Commissie ? 19.30 uur Gemeentehuis Boxmeer

07.09.17: Commissie     19.30 uur Gemeentehuis Boxmeer

12.09.17: Voorbespreking Raadsvergadering raadsleden aansluitend  coalitieoverleg

14.09.17: Raadsvergadering     19.30 uur Gemeentehuis Boxmeer

 

De Thema avonden zijn gereserveerd: invulling wordt maandelijks door de agendacommissie bepaald

Commissivergadering: indien er veel vergaderstukken zijn, wordt er een commissie ingepland op woensdag

Thema avonden zijn vooral voor activiteiten en samenkomsten Land van Cuijk: Regieteam / Themabijeenkomsten / Raadsconferenties / Raadexcursie


---------


Periode 6:


18.09.17: LOF Oeffelt,                             19.30 uur MFC Kleppenburg

19.09.17: LOF Beugen,                           19.30 uur MFC 't Kruispunt

19.09.17: LOF Rijkevoort,                       20.00 uur dorpshuis De Poel

20.09.17: LOF burger -en raadsleden,   19.30 uur Gemeentehuis  Boxmeer

28.09.17:     Thema avond

05.10.17:     Thema avond

11.10.17: Commissie                              19.30 uur Gemeentehuis Boxmeer

12.10.17: Commissie                              19.30 uur Gemeentehuis Boxmeer


Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober


24.10.17: Voorbespreking Raadsvergadering raadsleden aansluitend  coalitieoverleg

26.10.17: Raadsvergadering                  19.30 uur Gemeentehuis Boxmeer

 

De Thema avonden zijn gereserveerd: invulling wordt maandelijks door de agendacommissie bepaald

Commissivergadering: indien er veel vergaderstukken zijn, wordt er een commissie ingepland op woensdag

Thema avonden zijn vooral voor activiteiten en samenkomsten Land van Cuijk: Regieteam / Themabijeenkomsten / Raadsconferenties / Raadexcursie
 

Periode 7: Algemene beschouwingen / Begroting 2018:


30.10.17: LOF Oeffelt,                              19.30 uur MFC Kleppenburg

31.10.17: LOF Beugen,                            19.30 uur MFC 't Kruispunt

31.10.17: LOF Rijkevoort,                        20.00 uur dorpshuis De Poel

01.11.17: LOF burger -en raadsleden,    19.30 uur Gemeentehuis  Boxmeer

02.11.17:  Thema avond.

09.11.17:  Begrotingsdag


De Thema avonden zijn gereserveerd: invulling wordt maandelijks door de agendacommissie bepaald

Commissivergadering: indien er veel vergaderstukken zijn, wordt er een commissie ingepland op woensdag

Thema avonden zijn vooral voor activiteiten en samenkomsten Land van Cuijk: Regieteam / Themabijeenkomsten / Raadsconferenties / Raadexcursie  

Periode 8:


13.11.17: LOF Oeffelt,                              19.30 uur MFC Kleppenburg

14.11.17: LOF Beugen,                            19.30 uur MFC 't Kruispunt

14.11.17: LOF Rijkevoort,                       20.00 uur dorpshuis De Poel

15.11.17: LOF burger -en raadsleden,   19.30 uur Gemeentehuis  Boxmeer

23.11.17:   Thema avond                         19.30 uur Gemeentehuis Boxmeer

30.11.17:   Thema avond                         19.30 uur Gemeentehuis Boxmeer

06.12.17: Commissie ?                            19.30 uur Gemeentehuis Boxmeer

07.12.17: Commissie                              19.30 uur Gemeentehuis Boxmeer

12.12.17: Voorbespreking Raadsvergadering raadsleden aansluitend  coalitieoverleg

14.12.17: Raadsvergadering                   19.30 uur Gemeentehuis Boxmeer

 

De Thema avonden zijn gereserveerd: invulling wordt maandelijks door de agendacommissie bepaald

Commissivergadering: indien er veel vergaderstukken zijn, wordt er een commissie ingepland op woensdag

Thema avonden zijn vooral voor activiteiten en samenkomsten Land van Cuijk: Regieteam / Themabijeenkomsten / Raadsconferenties / Raadexcursie


---------

Kerstreces  25 t/m 5 januari 2018

---------


Op de website van de Gemeente Boxmeer is alle informatie omtrent de raadsvergaderingen te vinden in het Raadsinformatiesysteem:

Raadsvergaderingen